CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE ECOLOGIE, 11-14 octombrie 2007, Mamaia

Publicat de Administrator pe

Perioada : (1900-01-01) – (1900-01-01)

Constituită ca organizaţie profesională performantă, Societatea Română de Ecologie (SRE) şi-a propus să devină un forum pentru dezbaterea, clarificarea, evaluarea şi sinteza informaţiilor şi cunoştinţelor privind problemele complexe care decurg din relaţiile dinamice dintre componentele capitalului natural şi cele ale sistemelor socio-economice. În acest context, Conferinţa Naţională de Ecologie „Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii” organizată la Mamaia, în perioada 11-14 octombrie 2007 a urmărit: 
-promovarea Ecologiei ca ştiinţă  ce abordează complexitatea structurală şi funcţională din „natură, mediu şi societatea umană”;
-informarea şi dezbaterea noilor direcţii prioritare în domeniul cercetării, educaţiei şi managementului în ecologie;
-constituirea unui forum de dezbatere în care membrii SRE îşi vor verifica şi consolida experienţa;
-oportunitatea de a dezvolta echipe de lucru între SRE şi diferite instituţii, membrii societăţii având rol de catalizator al acestora;
-orientarea activităţilor viitoare ale membrilor societăţii, dar şi a instituţiilor cărora le aparţin către problemele specifice ce au fost dezbătute;
-posibilitatea de a atrage noi membri SRE din rândul participanţilor ce nu au statutul de membru SRE. 
Conferinţa, organizată cu suport financiar din partea Societăţii Britanice de Ecologie (BES) şi Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, a reunit experţi (cercetători; cadre didactice din învăţământul pre-universitar şi universitar; manageri; consultanţi etc.) din diferite domenii ale ştiinţei şi practicii ecologice, membri sau nemembri ai SRE, care au prezentat, în funcţie de expertiza şi rezultatele ştiinţifice şi practice proprii, o gamă largă de probleme specifice de care depinde realizarea obiectivelor de protecţie/ conservare şi restaurare a bio şi ecodiversităţii în România. 
Lucrările prezentate în cadrul conferinţei abordează probleme multiple şi vizează:
-evaluarea modelelor conceptuale şi analitice folosite în cercetarea şi practica ecologică, a cunoştinţelor ştiinţifice şi expertizei practice acumulate, precum şi evaluarea lacunelor şi limitelor din bazele de cunoştinţe şi practica managerială
-;valorificarea informaţiilor, cunoştinţelor şi expertizei practice din diferite domenii ale ecologiei teoretice şi aplicative, şi comunicarea/diseminarea acestora ca produse orientate şi accesibile unei game largi de utilizatori;
-promovarea ecologiei ca ştiinţă multi şi transdisciplinară, ale cărei produse ştiinţifice şi practice au rolul cheie în fundamentarea politicilor şi măsurilor de protecţie şi restaurare a bio şi ecodiversităţii, respectiv în procesul de adaptare la modificările climei şi asigurarea sustenabilităţii ecologice a dezvoltării;
-identificarea şi discutarea unor căi şi mijloace performante de formare şi perfecţionare a resursei umane capabile să dezvolte sau să utilizeze cunoştinţele sau expertiza practică şi de educaţie formală şi non-formală din/în domeniile ecologiei.
Prin structura şi conţinutul său, acestă conferinţă se constituie ca unul dintre vectorii de promovare şi transfer a produselor ştiinţifice şi experienţei practice, din domeniile multi şi transdisciplinare ale Ecologiei şi Sustenabilităţii Dezvoltării, în ciclurile decizionale şi în fluxul ştiinţific internaţional şi contribuie la dezvoltarea capacităţii de a evalua, promova şi acţiona în sensul diversificării şi creşterii eficienţei mijloacelor şi căilor de comunicare şi informare asupra cunoaşterii, experienţei şi expertizei practice din domeniul Ecologiei teoretice şi aplicative, de formare a resursei umane de specialitate şi de educaţie a publicului.
Categorii: Conferințe