Artropodele, vectori pentru agenţii patogeni

Publicat de Administrator pe

Ciolpan, Octavian

450 pag, Editura Ars Docendi, 2008.

Creşterea rapidă a incidenţei unor boli transmise de către vectori cu răspândire pe plan mondial constituie cauza majoră a problemelor a căror principali determinanţi sunt factorii politici, economici, ecologia şi comportamentul uman.

Activităţile oamenilor afectează mediul în nenumărate moduri cu efecte directe şi indirecte asupra ecosistemelor şi deci asupra stării de sănătate a populaţiei umane. Climatul, compoziţia atmosferei, cea a apelor şi cea a solului se schimbă rapid.

Acţiunile umane sunt cauza unor modificări radicale la nivelul interacţiunilor dintre diferitele componente ale ecosferei, fapt ce determină transmisia bolilor infecţioase umane. Atunci când ciclul de transmisie include ţânţari, căpuşe, rozătoare şi alţi intermediari, ecologia şi comportamentul lor au un rol important.

Pe măsură ce sunt implicate mai multe specii, nivelul de complexitate este din ce în ce mai ridicat. Ulterior, virulenţa patogenului, susceptibilitatea vectorilor săi şi a gazdelor, imunitatea gazdelor şi imunitatea colectivă a populaţiilor gazdă contribuie la forţa transmisiei.

Înţelegerea modului de alcătuire şi a modului în care funcţionează şi se schimbă ecosistemele sub impactul activităţilor umane ne va permite să evaluăm consecinţele şi să luăm măsurile cele mai adecvate ce se impun pentru evitarea riscurilor de îmbolnăvire.

Pentru aceasta avem nevoie de informaţii cât mai corecte şi mai exacte asupra stării şi asupra tendinţelor de evoluţie a sistemelor ecologice.

De aceea, ecologia şi istoria naturală a transmisiei bolilor, în particular transmisia de către artropode, implică o multitudine de factori ce interacţionează, fapt ce descurajează o analiză simplistă.

Lucrarea de faţă, ce se adresează studenţilor de la Universitatea din Bucureşti, prezintă aspectul, cadrul şi modul de viaţă al principalelor grupe de artropode (în special insectele), importante pentru sănătatea umană.

Încercăm să răspundem la o serie de întrebări cum ar fi: „ce?”, „pe cine?”, „când şi unde?” sau „din ce cauză?” şi „cum se produc bolile transmise de artropodele vectoare?”.

Sunt prezentate principalele grupe de insecte şi acarieni cu importanţă medicală ca vectori, agenţii patogeni implicaţi în transmisia bolilor şi principalele boli. În final, sunt prezentate o serie de aspecte legate de ecologia, epidemiologia şi controlul populaţiilor de vectori.