Activitate SRE

Societatea Română de Ecologie îşi propune:

▪să organizeze Conferinţe, şedinţe de referate, dezbateri pe tematici profesionale, călătorii de studii şi orice fel de acţiuni menite să contribuie la dezvoltarea colaborării ştiinţifice şi la informarea tuturor oamenilor de ştiinţă de specialitate din ţară şi strainătate pe probleme de interes ecologic;

▪să susţină prin toate mijloacele de mass media (presa, radio, televiziune, prin conferinţe etc.) o asiduuă propagandă pentru formarea conştiinţei ecologice şi a opiniei publice în favoarea unui mediu de trai sănătos;

▪să organizeze periodic Workshopuri, Conferinţe Naţionale şi Internaţionale de Ecologie; să se afilieze la alte societăţi ştiinţifice Internaţionale cu profil apropiat, ale căror obiective concordă cu cele ale Societăţii;

▪să colaboreze activ cu Academia Română şi cu alte asociaţii ştiinţifice din România, cu instituţiile centrale, institutele de Învăţământ superior, institutele de cercetări ştiinţifice, diverse organizaţii nonguvernamentale, în măsura în care scopurile pe care acestea şi le propun coincide cu cele ale societăţii;

▪să participle prin membrii săi  la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale ale căror scopuri corespund cu cele ale societăţii;

▪în scop stimulativ să acorde unor tineri cercetători din domeniul ecologiei premii, diplome sau să faciliteze acordarea unor burse de studii oferite de instituţii, fundaţii;

▪să editeze un periodic ştiinţific propriu în scopul difuzării comunicărilor susţinute în cadrul şedinţelor Societăţii şi a altor manifestări organizate de Societate.