Proiect cadru

16.05. 2018: Primul draft al proiectului pe termen scurt şi mediu de transformare adaptativă a SRE pentru a răspunde provocărilor şi oportunităţilor sec. 21, determinate de către complexitatea şi dinamica Ecosferei.

Argumentare proiect

Dec. 2017 – Argumentarea necesităţii analizei dezbaterii şi proiectării transformărilor adaptative ale SRE în orizontul 2030/50 (S-au solicitat membrilor SRE comentarii, completări şi iniţiative – răspuns în 2 luni/februarie 2018).