Analiza de mediu cu aplicaţii în urbanism şi peisagistică

Publicat de Administrator pe

Petrisor A.I.,

89 pag., Editura Universitară „Ion Mincu” – Bucureşti, iunie 2007

Complexitatea problematicii dezvoltării durabile se regăseşte şi în instrumentele de implementare a acestui concept în politicile şi strategiile de dezvoltare. Fiecare dintre aceste instrumente provine din domenii diferite – economic, juridic, tehnic etc., iar cursul reprezintă o colecţie a acestora. Având în vedere şi faptul că Analiza de mediu (curs) şi lucrările aferente din Atelierul de analiză a datelor (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, Facultatea de Urbanism, secţiile Urbanism şi Peisagistică) reprezintă un pionierat, se resimte necesitatea existenţei unui suport pentru partea de analiză de mediu. Lucrarea, cuprinzând elemente teoretice şi aplicaţii practice ale metodologiei de analiză şi diagnoză a problemelor de mediu, evaluare a impactului de mediu, utilizare a tehnicilor de inginerie ecologică şi a Sistemelor Informaţionale Geografice şi a legislaţiei privind regimul ariilor naturale protejate, încearcă să vină în ajutor studenţilor interesaţi să aprofundeze noţiunile de la curs şi să urmarească modalităţile de aplicare a metodelor studiate. O atenţie specială este acordată Sistemelor Informaţionale Geografice, a căror utilizare cuprinde din ce în ce mai multe domenii şi tinde să ia amploare în România, motiv pentru care sunt prezentate în detaliu atât noţiunile teoretice care le fundamentează, cât şi câteva exemple de aplicare a acestora pentru rezolvarea unor probleme concrete cu ajutorul programului ArcView GIS. Lucrarea propune şi câteva exerciţii, având rolul de a stimula studenţii să folosească cele învăţate pentru a rezolva probleme reale, făcând un prim pas către lumea în care vor păşi după terminarea studiilor.