Flora şi vegetaţia judeţului Dâmboviţa

Publicat de Administrator pe

Flora şi vegetaţia judeţului Dâmboviţa

“Această lucrare centralizează toate cunoştinţele referitoare la flora şi vegetaţia judeţului Dâmboviţa şi actualizează denumirile taxonilor, răspunzând nevoilor stringente de a avea un studiu de referinţă. Pentru realizarea ei s-au consultat 13 volume din “FLORA R.P.R – R.S.R.”. Enumerarea taxonilor (familii, specii, subspecii şi hibrizi) s-a făcut după lucrarea “Conspectul florei cormofitelor spontane din România” a lui A. Popescu şi V. Sanda (1998). După denumirea ştiinţifică, trecem autorul, denumirea populară, locul unde creşte planta şi celelalte date prescurtate. Exemplu: 1944. Cypripedium calceolus L. – papucul doamnei, în păduri de foioase (Văleni Dâmboviţa, Aninoasa, Gorgota).

Lucrarea cuprinde trei părţi: I – Flora, II – Vegetaţia, III – Arii naturale de interes naţional şi Arii Speciale de Importanţă Comunitară. În lucrare enumerăm cele 1989 specii de cormofite încadrate în Regnul PLANTAE, în trei filumuri, în 124 familii şi 619 genuri. La acestea se adaugă 431 subspecii şi 83 hibrizi.

Studiul rămâne ca o lucrare de referinţă, nefiiind publicată niciuna până în prezent care să se refere la acest teritoriu. El se vrea un conspect foarte necesar în zilele de astăzi, când trebuie să actualizăm, să inventariem resursele naturale, biodiversitatea acestor meleaguri.

Fără acest studiu nu pot fi elaborate noi strategii în cercetarea naturii de către persoanele interesate: biologi, geografi, agronomi, silvicultori, ecologi, profesori, studenţi, elevi şi alţii ” (Dumitru, M., Săvescu, C.M., 2011)