Identificarea și caracterizarea sistemelor ecologice

Publicat de Administrator pe

Prof. Univ. Dr. Geta Risnoveanu (coordonator), Universitatea din Bucuresti, Departamentul de Ecologie Sistemica si Sustenabilite

Editura Ars Docendi, 2011.„Identificarea şi caracterizarea sistemelor ecologice” valorifică cunoștințele teoretice și practice acumulate în domeniul ecologiei, demonstrând  aplicabilitatea practică a principiilor ecologiei sistemice care, în decursul timpului, au fost testate și validate atât în cercetarea empirică și managementul convențional cât şi în managementul ecosistemic (integrat) și adaptativ. Cartea s-a născut din necesitatea obiectivă de a clarifica şi fundamenta procesul complex şi dificil de identificare, înțelegere și gestionare a complexităţii structurale și funcționale a naturii, a dinamicii sale în spațiu şi timp, precum şi a interdependențelor dintre componentele capitalului natural și sistemele socio-economice. Colectivul de autori prezintă pachete de metode, modele analitice și numerice, procedee și tehnici de identificare şi caracterizare a gradului de organizare şi a dinamicii sistemelor ecologice.

Abordarea este unitară, bazată pe teoria organizării ierarhice la diferite scări spațio-temporale a componentelor mediului fizic, chimic și biologic, întreaga informaţie fiind structurată în mod original, în patru capitole principale: Delimitarea şi identificarea configuraţiei spaţio-temporale a sistemelor ecologice; Caracterizarea unităţilor hidrogeomorfologice; Caracterizarea structurii spaţio-temporale a biocenozelor şi a complexelor de biocenoze; Caracterizarea funcţională a sistemelor ecologice. Elementele teoretice şi practice sunt susţinute de un bogat şi sugestiv material ilustrativ. Sunt evidenţiate aplicabilitatea, limitele, avantajele şi dezavantajele metodelor prezentate, exemple şi aplicaţii practice originale. Lucrarea pune la dispoziţia utilizatorilor instrumentele teoretice şi practice necesare delimitării, identificării şi caracterizării structural-funcţionale a sistemelor ecologice, a căror utilizare facilitează înţelegerea modului în care este structurată şi funcţionează natura şi permite perfectarea strategiilor și planurilor de management integrat și adaptiv destinate conservării și restaurării biodiversității, adaptării la modificările climei, dezvoltării sustenabile a sistemelor socio-ecologice. Cartea reprezintă un ghid amplu, bine documentat şi argumentat care poate orienta studenţii, tinerii cercetători şi managerii capitalului natural în abordarea conceptuală şi operaţională a sistemelor ecologice la diferite scări spaţio-temporale.Poti comanda aceasta carte aici