Bioethics in Life and Environmental Sciences

Publicat de Administrator pe

Conf. G.-G. Arsene

Cartea a fost publicata in cadrul 

unui program SOCRATES,

 în 2007, la Editura Brumar, 

Timişoara, în două ediţii:

 franceză şi engleză.

ISBN 978-973-602-252-4

Abordează tematici precum:

 Ethical foundations, Animal

ethics, Ethics, agricultural 

productions and biodiversity, 

Ethics and microbiology, 

Ethics and environment, Juridical, 

economical and social interrogations.

 Autorii sunt profesori 

din Franţa, România, Italia ,Belgia, Polonia, Grecia, Portugalia.