Fundamentele conservării diversităţii biologice

Publicat de Administrator pe

Editura AGIR, 2008, 668 pag.

Richard B. Primack, Maria Patroescu, Laurentiu Rozylowicz, Cristian Ioja

Lucrarea, apărută sub auspiciile Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, este dedicată „profesorilor care predau ştiinţele mediului, biologie, ecologie, biodiversitate, ale căror preocupări vor inspira generaţiile viitoare în efortul de a împăca protejarea diversitatii biologice cu nevoile oamenilor“.
Conservarea diversităţii biologice este o ştiinţă nouă, complexă, având mai multe obiective majore, printre care: să studieze diversitatea biologică a planetei, să evalueze impactul antropic asupra speciilor, comunităţilor biologice şi ecosistemelor, să găsească metode pentru prevenirea dispariţiei speciilor, protejarea şi refacerea comunităţilor biologice. Această ştiinţă complexă a apărut fiindcă niciuna dintre ştiinţele tradiţionale nu poate descifra şi reduce distrugerea biodiversităţii. Aceasta nouă ştiinţă este complementară disciplinelor tradiţionale.
În cele 21 de capitole ale tratatului, autorii îşi propun să acopere practic şi teoretic obiectivele noii ştiinţe. Capitolele sunt: Ce este conservarea diversităţii biologice?; Ce este diversitatea biologică?; Unde întâlnim diversitatea biologică?; Economia ecologică şi valorile economice directe; Valorile economice indirecte; Etica conservării biodiversităţii; Extincţia; Fragmentarea, degradarea, distrugerea habitatelor şi schimbările climatice globale; Supraexploatarea, speciile invazive şi bolile; Problemele populaţiilor mici; Biologia aplicată a populaţiilor; Constituirea de noi populaţii; Strategii de conservare ex-situ; Înfiinţarea ariilor protejate; Proiectarea reţelelor de arii protejate; Managementul ariilor protejate; Conservarea în exteriorul ariilor protejate; Restaurarea ecologică; Conservarea şi dezvoltarea durabilă la nivel local; Dimensiunea internaţională a conservării şi dezvoltării durabile; O agendă pentru viitor.

Autorii:
Richard B. PRIMACK este profesor la Universitatea din Boston şi editor şef al revistei Biological Conservation; Maria PATROESCU este profesor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, director al Centrului de Cercetare a Mediului şi Efectuarea Studiilor de Impact; Laurenţiu ROZYLOWICZ este conferenţiar universitar la Universitatea din Bucureşti, specializat în conservarea ţestoaselor şi a carnivorelor mari; Cristian IOJA este lector universitar la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie, fiind specializat în evaluarea calităţii mediilor urbane şi rurale.

Lucrarea poate fi comandată la Libraria AGIR: http://www.agir.ro/librarie.php, pret 60 RON