Caracterizarea sistemelor populaționale

Publicat de Administrator pe

Prof. Univ. Dr. Geta Risnoveanu (coordonator), Universitatea din Bucuresti, Departamentul de Ecologie Sistemica si Sustenabilite

Editura Ars Docendi, 2010.

“Caracterizarea sistemelor populaţionale” apare într-o perioadă în care preocupările internaţionale pentru înţelegerea, demonstrarea şi aplicarea Biologiei sistemice sunt în plină ascensiune. Cartea abordează, în complexitatea sa, problematica primului nivel supraindividual de organizare a materiei vii: nivelul populaţional sau al speciei. Conceptele teoretice şi principiile de bază ale metodelor şi tehnicilor folosite în studiul populaţiilor naturale, inclusiv al populaţiilor umane,  sunt prezentate într-o manieră sintetică, unificatoare şi coerentă, ce reprezintă rezultatul unui proces de analiză critică, evaluare, sinteză şi testare a unei game foarte largi de modalităţi practice. Acestea permit surprinderea heterogenităţii organizatorice şi caracterizarea spaţio-temporală a sistemelor populaţionale, identificarea factorilor de comandă şi caracterizarea timpului de latenţă în elaborarea răspunsurilor, precum şi prognozarea stărilor viitoare ale sistemului. Abordarea este inedită, convingătoare, stilul este clar şi concis, elementele teoretice şi practice sunt susţinute de un bogat şi sugestiv material ilustrativ.Sunt evidenţiate limitele şi avantajele diferitelor tehnici şi prezentate exemple şi aplicaţii practice originale. Lucrarea pune la dispoziţia utilizatorilor instrumente teoretice şi practice necesare fundamentării ştiinţifice a programelor de cercetare şi monitorizare a populaţiilor diferitelor specii în vederea alimentării bazelor de date şi cunoştinţe care să asiste şi să orienteze deciziile de ordin managerial pentru conservarea biodiversităţii şi dezvoltare durabilă. Cartea poate folosi ca bază de iniţiere metodologică pentru studenţi şi tineri cercetători, dar, în egală măsură, serveşte şi celor care doresc să îşi completeze sau actualizeze cunoştinţele referitoare la abordarea şi studiul sistemelor populaţionale.Poti comanda aceasta carte aici