PREZENTAREA SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ECOLOGIE

Societatea Română de Ecologie este o organizaţie nonguvernamentală, înfiinţată în anul 1990, ce întruneşte specialişti din toate domeniile ecologiei. Aceasta promovează ecologia ca ştiinţă, abordând complexitatea structurală şi funcţională din „natură, mediu şi societatea umană” şi generând informaţii şi cunoştinţe multi şi transdisciplinare, indispensabile înţelegerii şi adaptării politicilor şi strategiilor de dezvoltare şi de management al relaţiilor şi proceselor complexe din „natură” şi societatea umană.

Societatea Română de Ecologie este membră a Federaţiei Europene Ecologice (EEF); are un caracter strict profesional, non-profit, apolitic şi aistoric.

Rolul cheie al SRE este acela de a fi interfaţa între specialişti şi echipe de specialişti implicaţi în practicarea şi aplicarea ştiinţei ecologice în România. Acesta include de asemenea:

a) dezvoltarea profesională a specialiştilor în ecologie;

b) o riguroasă evaluare a produsului ştiinţific al SRE şi a membrilor săi şi

c) promovarea rolului central pe care îl are ecologia în ceea ce priveşte managementul sustenabil al resurselor naturale din România.

Creşterea şi dezvoltarea SRE este un proces continuu, ce urmăreşte atragerea membrilor din toate centrele universitare importante din ţară, şi includerea profesioniştilor implicaţi în managementul mediului din Instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale.

        Misiunea SRE este una complexă ce integrează:

· Formarea şi perfecţionarea resursei umane în acest domeniu;

· Dezvoltarea şi aplicarea sistemului de educare, informare şi comunicare a cunoştinţelor şi expertizei „ecologice” în sfera elaborării strategiilor, politicilor şi deciziilor privind conservarea şi utilizarea durabilă a bio şi eco-diversităţii, a resurselor naturale şi nu în ultimul rând, privind controlul şi reducerea impactului modificărilor globale, sau asigurarea sustenabilităţii dezvoltării ( în gama largă a mijloacelor de informare şi comunicare a cunoştinţelor ştiinţifice şi expertizei practice din acest domeniu, proiectarea şi lansarea cel cel puţin a unei publicaţii ştiinţifice care să fie recunoscută ca parte în fluxul informţional internaţional, poate fi un obiectiv realizabil, pe termen mediu);

· Dezvoltarea, testarea, validarea şi aplicarea unui sistem eficient de promovare şi protecţie a expertizei profesionale în domeniul larg al „ecologiei / şi ştiinţei mediului”, şi de evaluare şi atestare a experţilor în acest domeniu ( în acest sens putem beneficia de experienţa şi sprijinul „Societăţii Britanice de Ecologie”/BES).

În vederea exercitării efective a rolului complex, pe care organizaţia noastră trebuie să-l îndeplinească, Societăţii Române de Ecologie i s-a acordat un suport financiar în valoare de 46.000 lire sterline, pentru un interval de 4 ani (oct. 2006-oct. 2010), din partea Societăţii Britanice de Ecologie (BES), în vederea depăşirii celor mai restrictive limite ce s-au manifestat, până în prezent, în procesul de dezvoltare şi operare efectivă a SRE .