OBIECTIVE SRE

OBIECTIVE SRE

SRE îşi propune să se dezvolte ca o organizaţie profesională performantă, capabilă să identifice, abordeze şi să răspundă eficient şi  eficace provocărilor şi cerinţelor care vizează dinamica relaţiilor complexe din / sau între natură, mediul abiotic şi societatea umană, folosind în acest sens teoria, cunoaşterea şi expertiza ecosistemică.

SRE îşi propune să devină un forum pentru dezbaterea, clarificarea, evaluarea şi sinteza informaţiilor şi cunoştinţelor privind problemele complexe care decurg din relaţiile dinamice, la diferite scări de spaţiu şi timp, dintre componentele diversităţii biologice, a infrastructurii ecosistemice a capitalului natural sau dintre “oameni” şi componentele socio-economice, pe de o parte, şi componentelor diversităţii biologice şi capitalului natural,  pe de altă parte, în cadrul complexelor ecologice socio-naturale.

SRE este şi trebuie să-şi dezvolte, pe mai departe, capacitatea şi mijloacele operaţionale ca principal forum ştiinţific pentru: i) comunicarea, dezbaterea şi evaluarea rezultatelor ştiinţifice; ii) identificarea lacunelor şi incertitudinilor în cunoaşterea structurii, funcţiilor şi dinamicii componentelor bio şi ecodiversităţii, a sistemului climatic şi complexelor socio-ecologice / complexelor ecologice socio-naturale; iii) identificarea lacunelor şi limitelor în promovarea şi aplicarea managementului ecosistemic şi adaptativ; iv) fundamentarea ştiinţifică a strategiilor şi politicilor de dezvoltare sustenabilă a complexelor socio-ecologice de conservare şi utilizare durabilă a biodiversităţii şi capitalului natural şi de adaptare la modificările climei şi v) pentru identificarea, formularea şi promovarea pachetelor de probleme ştiinţifice sau categorii de mijloace practice ce trebuie să fie incluse în programele de cercetare, dezvoltare şi inovare, la nivel naţional şi UE.

SRE îşi propune dezvoltarea capacităţii de a evalua, promova şi acţiona în sensul diversificării şi creşterii eficienţei mijloacelor şi căilor de Comunicare şi Informare asupra cunoaşterii, experienţei şi expertizei practice din domeniul Ecologiei teoretice şi aplicative, de formare a resursei umane de specialitate şi de educaţie a publicului.

SRE trebuie să devină în scurt timp principalul vector de promovare şi transfer a produselor ştiinţifice şi experienţei practice, din domeniile multi şi transdisciplinare ale Ecologiei şi Sustenabilităţii Dezvoltării, în ciclurile decizionale şi în fluxul ştiinţific internaţional.

SRE îşi propune dezvoltarea, testarea, validarea şi aplicarea propriului sistem de: i) perfecţionare şi protecţie a expertizei profesionale şi ii) evaluare şi atestare a membrilor săi, cu scopul de a creşte sau menţine credibilitatea şi performanţa lor pe piaţa muncii.

SRE îşi propune: i) consolidarea poziţiei şi rolului în cadrul Federaţiei Europene de Ecologie (EEF), al Reţelei Europene pentru Cercetarea pe Termen Lung a Ecosistemelor şi Sistemelor Socio-Ecologice (LT(S)ER – Europe) şi al Reţelei Internaţionale pentru Cercetarea pe Termen Lung a Ecosistemelor (ILTER); ii) cooperarea cu alte Organizaţii şi Programe Ştiinţifice internaţionale şi naţionale care desfăşoară activităţi complementare; iii) cooperarea cu toate componentele active ale societăţii civile, cu instituţiile guvernamentale naţionale şi Europene şi cu parlamentul naţional şi European.